ZŠ Pardubice - Studánka - Atletika pro děti do škol

Atletika pro děti do škol

9. listopadu 2014, 18:54 Mgr. Blanka Kafková

Český atletický svaz již pátým rokem podporuje sportovní přípravu dětí ve školách a v atletických kroužcích v projektu Atletika pro děti do škol.  V letošním školním roce se do tohoto projektu zapojila i naše škola. Díky naší pravidelné účasti v lidových bězích jsme získali sadu náčiní a nářadí firmy JIPAST, která obsahuje atletické pomůcky, které umožňují pestřejší a zajímavější hodiny tělesné výchovy. Byli bychom rádi, kdyby tento nový projekt napomohl tomu, aby děti ve školách tělocvik nejen bavil, ale aby si zvykly na to, že se pohyb stává součástí jejich zdravého životního stylu.

Mgr. Blanka Kafková, foto Mgr. Jana Sedláková