ZŠ Pardubice - Studánka - Přijímací řízení na SŠ a víceletá gymnázia- předání Zápisového lístku

Přijímací řízení na SŠ a víceletá gymnázia- předání Zápisového lístku

            V pondělí 12.1. bude na třídních schůzkách předán zákonnému zástupci Zápisový lístek.  Tento lístek prosím zatím nevyplňujte! Zápisový lístek se předává na SŠ po přijímacích zkouškách do 10 dnů od přijetí na příslušnou SŠ nebo gymnázium.

           V případě, že se třídní schůzky nezúčastníte, můžete si lístek vyzvednout u výchovné poradkyně následující dny ( nejlépe na základě telefonické domluvy- 466 651 602 I. Papežová).

          Žáci 9. ročníků a žáci 5. ročníků, kteří se hlásí na víceleté gymnázium obdrží 29.1. spolu s vysvědčením dvě přihlášky na SŠ. Vyplněné přihlášky pak zákonní zástupci předají  do 15.3.2015 na vybranou SŠ.

      V příloze najdete informace od Cermatu, které se týkají nadcházejícího přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a víceletých gymnáziích, které jsou zapojeny do pilotního ověřování přijímacího řízení prostřednictvím jednotných testů.  Najdete zde také informace  k vyplňování přihlášky a rady ke konání testů.

informace-k-po-pr-2015-uchazeci-ctyrlete-obory

informace-k-po-pr-2015-uchazeci-osmilete-gymnazium

Mgr. Iva Papežová