ZŠ Pardubice - Studánka - Přijímací řízení na gymnázia a SŠ ve školním roce 2015/2016

Přijímací řízení na gymnázia a SŠ ve školním roce 2015/2016

Aktualizováno 11. ledna 2016, 13:59
21. října 2015, 15:54 Mgr. Iva Papežová, zástupce pro 1. stupeň

KDY?

 Přijímací zkoušky v rámci pokusného ověřování se uskuteční v jednom řádném termínuv jednom náhradním termínu.

V rámci ověřování budou uchazeči konat jednotné testy z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Realizací ověřování upraveného systému přijímacího řízení ke vzdělávání je pověřeno Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat).

V Pardubickém kraji se do pokusného ověřování zapojí: všechny krajem zřizované střední školy s maturitními obory vzdělání ,EDUCA Pardubice – Střední odborná škola, s.r.o.,Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Polička, s.r.o. ,Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči

Studium

Řádný termín testů

Náhradní termín testů

Čtyřleté

15. 4. 2016

13. 5. 2016

Šestileté a osmileté

18. 4. 2016

13. 5. 2016

Výsledky testů uchazeče obdrží od Cermatu také škola uvedená v přihlášce na druhém místě (bude-li do ověřování zapojena) .

Žákům, kteří se hlásí na SŠ s talentovou zkouškou, připomínám, že přihlášky na tyto SŠ musíte podat do 30.listopadu tohoto roku. Přihlášky si můžete vyzvednout u výchovné poradkyně.

JAKOU ŠKOLU VYBRAT?

6. listopadu se koná Burza středních škol pro žáky 9.tříd v IDEONU.  (Burzu si mohou prohlédnout i žáci letošních 8.tříd.)

KDE HLEDAT INFORMACE?

Žáci 9. ročníků obdrželi katalog ATLAS školství, kde mohou najít veškeré informace k přijímacím zkouškám na SŠ.

Můžete také využít webové stránky.

www.atlasskolstvi.cz

www.infoabsolvent.cz

www.klickevzdelani.cz

www. portal.mpsv.cz

CO  DOPORUČUJEME?

Sledujte webové stránky vybrané školy, kdy pořádají Dny otevřených dveří nebo přípravu na přijímací zkoušky.

 V některém ze dnů 1.2. -  5. 2.  2016 se na gymnáziích a některých SŠ konají zkoušky nanečisto.

Informační letáky středních škol také naleznete v hlavní budově  u kanceláře výchovné poradkyně I. Papežové.

V příloze tohoto článku najdete další informace k přijímacím zkouškám

prijimaci-rizeni-ve-sk-roce-2015-2016-vp

Mgr. Iva Papežová