ZŠ Pardubice - Studánka - Ještě jednou z pevnosti Boyard

Ještě jednou z pevnosti Boyard

21. května 2017, 15:52 Milena Knollová, vedoucí ŠD

A ješ­tě jednou se z pevnos­ti Boyard hlá­s­í­me,
ne­boť další fo­ta jis­tě rá­di uvi­dí­me.

Milena Knollová, vedoucí ŠD