ZŠ Pardubice - Studánka - Zahradní slavnost ve ŠD

Zahradní slavnost ve ŠD

4. června 2017, 15:10 Milena Knollová, vedoucí ŠD

Na Za­hradní slavnos­ti js­me se spo­lečně seš­li
a pro osla­ven­ce pár­ty hry pro zábavu vnes­li.

Den dětí byl v druži­ně,
jen smích a ra­dost, jak by ne!

Milena Knollová, vedoucí ŠD