ZŠ Pardubice - Studánka - Družinový slavík -3.ročník

Družinový slavík -3.ročník

17. března 2018, 09:16 Milena Knollová, vedoucí ŠD

Ob­ří pěv­ecká sou­těž ve ŠD pro­běh­la,
na kte­rou všech­na od­děl­ení své zpěv­áky přived­la.
                                       Hodně odvahy mu­se­li sou­těž­í­cí pro­kázat,
                                       vž­d­yť zpívat do mik­rofo­nu není lehké dokázat.
Šestnáct zpěv­á­ků tu své písně zpívalo
a pub­likum s po­ro­tou je za to ob­divovalo.
                                       Ši­kovní asi­s­ten­ti se sou­těží po­máh­a­li,
                                       kra­tičké roz­hovo­ry se zpěv­áky uděl­a­li.
I na dět­ské diváky se při ak­ci mys­le­lo
a sou­těž­it s kostkou o lízátko je bavi­lo.
                                        Kaž­dá sou­těž má své ví­t­ěze,
                                        ale na všech­ny če­kal diplom a ma­ličk­ost kvů­li odvaze.


Milena Knollová, vedoucí ŠD