ZŠ Pardubice - Studánka - Jak se u nás vaří?

Jak se u nás vaří?

Aktualizováno 5. března 2018, 21:52
5. března 2018, 10:38 Mgr. Ilona Bartošková, zástupce pro 2. stupeň

Ne­víš, co si z na­bídky jí­del vy­brat? Ne­bo ne­tu­šíš, jak jídlo vy­pa­dá, a ne­ch­ceš ku­po­vat za­jí­ce v pyt­li? Zkus si jídlo na­jít v gale­rii a roz­hodni se pod­le ob­rázku :-)

Mgr. Ilona Bartošková, zástupce pro 2. stupeň