ZŠ Pardubice - Studánka - INFORMACE O STRAVOVÁNÍ 2018/2019

INFORMACE O STRAVOVÁNÍ 2018/2019

30. srpna 2018, 08:28 Zora Petrásková

INFORMACE O STRAVOVÁNÍ 2018/2019

Platby: první platba do 20.8.2018, poslední platba 20.5.2019

č.ú.: 10006-42534561/0100 Komerční banka Pardubice

variabilní symbol: rodné číslo dítěte (do poznámky napsat jméno a příjmení dítěte)

výše měsíčních záloh od 1.9.2018:

žáci 6. - 10. let  Kč 520,-

žáci 11. - 14. let  Kč 560,-

žáci 15 let a více  Kč 580,-

Odhlášky fungují do osmi hodin ráno daného dne, a to:

telefonicky, email, sms, strava.cz

tel.: 466 651 430, 734 795 431

email: zorapetraskovazs-studankacz

Zora Petrásková, vedoucí školní jídelny