ZŠ Pardubice - Studánka - Školní družina od 4.září 2018

Školní družina od 4.září 2018

3. září 2018, 14:31 Milena Knollová, vedoucí ŠD

Vážení ro­di­če,

pře­dávám další infor­ma­ce ohledně ŠD od 4.9.2018.

RANNÍ  ŠD :              "ha­si­čár­na" do­le   - 1.tří­dy
od 6.30 ho­din             "ha­si­čár­na" na­ho­ře - 2.-4. tří­dy 

UMÍS­TĚNÍ  ŠD :

Knollová               " ha­si­čár­na" do­le"                  2.A,  4.B ( část)
Koub­ková             " ha­si­čár­na" na­ho­ře               1.A,  4.B (část )
Bala­dová               5.pavi­lon , 1.C                       1.C
Jeníč­k­ová              5.pavi­lon , 1.B                       1.B
An­to­chová             1.pavi­lon, 2.B                         2.B
Fuk­sová                1.pavi­lon , 2.C                        2.C
Špa­ten­ková           4. pavi­lon - 3.B                       3.B, 4.A, 4.C, 4,D
Mydlá­ř­ová              1.pavi­lon - 3.A                        3.A, 3.C (část )
Pe­tranová              1.pavi­lon - 3.C                        3.C ( část )

Bližší rozpis o spo­jování ko­nečných od­děl­ení ŠD při­ne­sou  do­mů vaše dě­ti do 4.9. 2018.
Případné do­ta­zy rá­da zod­po­vím.

Mi­le­na Knollová ,ve­dou­cí vychova­telka
tel.    733 583 163         - "ha­si­čár­na" do­le

Milena Knollová, vedoucí ŠD