ZŠ Pardubice - Studánka - Malá pardubická ve školní družině

Malá pardubická ve školní družině

29. října 2018, 16:29 Milena Knollová, vedoucí ŠD

Pá­tek před Velkou par­du­bickou
byl ve školní druži­ně oče­kávaným dnem.

Za­běhn­out si po­dobný závod
se stal pro mno­hé dě­ti snem.

Druži­nové dě­ti to štěs­tí měly,
Malou par­du­bickou pro ně paní vychova­telky připravi­ly.

Koukně­te se na fotky a ty vám prozra­dí,
jak pře­káž­kový závod dě­ti po­baví.

Milena Knollová, vedoucí ŠD