ZŠ Pardubice - Studánka - Informace o školní družině

Informace o školní družině

9. února 2019, 16:02 Milena Knollová, vedoucí ŠD

                               ZMĚ­NA UMÍS­TĚNÍ ŠD OD 11.2.2019

                                     ( re­kon­struk­ce jednot­livých pavi­lo­nů ško­ly)

od­děl­ení  M. Knollové       – 2.A, 4.B     -  do 15 ho­din 2.A, 1. pavi­lon
                                                                      -  15  - 17°° „ha­si­čárna“ do­le

od­děl­ení E. Špa­ten­kové    -3.B, 4.A,D    - do 16.15­ho­din „ha­si­čárna“ na­ho­ře
                                                                      -  16.15 – 17°° „ha­si­čárna“ do­le

od­děl­ení G. Koub­kové       - 1.A, 4.B     - do 15 ho­din 1.A, 5.pavi­lon
                                                                     - 15 – 17°° „ha­si­čárna“ do­le

od­děl­ení H.Fuk­sové            -2.C              - do 15 ho­din 2.C, 1.pavi­lon
                                                                      - 15 – 16.15 „ha­si­čárna“ na­ho­ře
                                                                      - 16.15 – 17°° „ha­si­čárna“ do­le

od­děl­ení M. An­to­chové      -2.B              - do 15 ho­din 2.B, 1.pavi­lon
                                                                      - 15 – 16.15 „ha­si­čárna“ na­ho­ře
                                                                      - 16.15 – 17°° „ha­si­čárna“ do­le

                                       RANNÍ ŠD

„ha­si­čárna“ do­le                 - 1.tří­dy
„ha­si­čárna“ na­ho­ře            – 2. – 4.tří­dy

Milena Knollová, vedoucí ŠD