ZŠ Pardubice - Studánka - OČMU online

OČMU online

Dnes na Studánce probíhá projektový den Ochrana člověka za mimořádných situací.

Žáci načerpají teoretické znalosti, prakticky si je vyzkouší a někteří i zažijí nasimulovanou autonehodu či srážku cyklistů.

Přejme si, abychom se setkali s těmito situacemi jen při školní výuce.

Mgr. Iva Papežová, zástupce pro 1. stupeň