ZŠ Pardubice - Studánka - And 1 cup- dívky

And 1 cup- dívky

22.2. se děv­č­a­ta ZŠ Stu­dánka zú­častni­la bas­ket­balového turnaje AND 1 cup (okresní ko­lo) v Mo­ravanech. Dívky bez za­váh­ání po­razi­ly všech­ny družstva a po­stou­pi­ly do kraj­ského ko­la.

Po­dě­kování pat­ří:

Ne­chvátalové A.

Havrán­kové J.

Zí­t­ové A.

Šo­to­lové K.

Šo­to­lové K.

Fe­ka­rové T.

Hri­cové V.

Syrůč­k­ové P.

Šlégrové M.

Navrá­ti­lové A.

 

P.uč. Zuza­na Něm­cová

 

Mgr. Filip Patlevič