ZŠ Pardubice - Studánka - Přehledy středních škol

Přehledy středních škol

Předklá­d­á­me Vám přehle­dy středních škol -  we­bové odka­zy.

http://www.at­lasskol­st­vi.cz/stredni-sko­ly

http://www.kr-kralove­hra­decky.cz/as­sets/kraj­sky-urad/skol­st­vi/pri­ji­ma­ci-rizeni/prehled-obo­ru-2013-2014_1.pdf

http://www.par­du­bickykraj.cz/pro-ve­rejnost/71298/prehled-obo­ru-vz­de­lani-strednich-skol-konzerva­to­re-a-vys­sich-od­bornych-skol-pro-skolni-rok-2013/2014

Mgr. Iva Papežová