ZŠ Pardubice - Studánka - Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje

V příl­o­ze předklá­d­á­me  u­ce­lené infor­ma­ce Kraj­ského úřa­du Par­du­bického kraje od­bor škol­ství, kul­tu­ry a těl­ovýc­hovy o při­jí­ma­cím řízení na gym­názia a SŠ v Par­du­bickém kra­ji.

pri­ji­ma­ci rizeni ve strednich sko­lach zrizovanych

Mgr. Iva Papežová