ZŠ Pardubice - Studánka - Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2013/2014

Přijímací řízení na SŠ ve školním roce 2013/2014

KDY?

 Přijímací zkoušky na SŠ se v letošním roce konají v Pardubickém kraji ve dnech 22.4. a 23.4. 2013.

Přijímací zkoušky budou probíhat formou SCIO testů .  Žáci 9. tříd z  ČJ, M a OSP ( obecné studijní předpoklady) a žáci, kteří se budou hlásit na víceleté gymnázium  v 5.třídě ,budou tentokrát dělat přijímací zkoušky z ČJ a M.

Žákům, kteří se hlásí na SŠ s talentovou zkouškou, připomínám, že přihlášky na tyto SŠ musíte podat do 30.listopadu tohoto roku. Přihlášky si můžete vyzvednout u výchovné poradkyně.

JAKOU ŠKOLU VYBRAT?

1.-2. listopadu se koná Burza středních škol pro žáky 9.tříd v IDEONU.  (Burzu si mohou prohlédnout i žáci letošních 8.tříd.)

18.listopadu  se na naší škole nebude konat Burza SŠ ( jak bylo uvedeno  v září v Informačním letáku pro rodiče). Střední školy se dohodly, že nebudou navštěvovat jednotlivé školy a že se budou prezentovat právě na Burze v IDEONU.

KDE HLEDAT INFORMACE?

Žáci 9. ročníků obdrželi katalog ATLAS školství, kde mohou najít veškeré informace k přijímacím zkouškám na SŠ.

Můžete také využít webové stránky.

www.atlasskolstvi.cz

www.infoabsolvent.cz

www.klickevzdelani.cz

CO DOPORUČUJEME?

Sledujte webové stránky vybrané  školy, kdy pořádají Dny otevřených dveří nebo přípravu na přijímací zkoušky atd.

Další informace můžete získat  u výchovné poradkyně I. Papežové.

V příloze předkládáme  ucelené informace Krajského úřadu Pardubického kraje odbor školství, kultury a tělovýchovy o přijímacím řízení na gymnázia a SŠ v Pardubickém kraji.

 

2 prijimaci rizeni ve sk roce 2013-2014 - burzy skol

Mgr. Iva Papežová