ZŠ Pardubice - Studánka - Lukáš Mikulecký o své práci v Dětském parlamentu

Lukáš Mikulecký o své práci v Dětském parlamentu

29. května 2014, 07:42 Mgr. Ivana Nejedlá

Již několik let v Padubicích pracuje Dětský parlament se svými zástupci ze všech pardubických základních škol. V letošním školním roce naši školu zastupovali v Dětském parlamentu dva deváťáci - Bára Chladová a Lukáš Mikulecký.

Požádala jsem Lukáše, zda by nepřipravil krátkou informaci o svých zážitcích v Dětském parlamentu. Lukáš se  tohoto úkolu zhostil výborně, já mu za příspěvek moc děkuji a vy si jej nyní můžete přečíst:

Vážení čtenáři, jmenuji se Lukáš Mikulecký a chtěl bych vám sdělit své zážitky a dojmy z Dětského parlamentu Pardubice, kam jsem jako zástupce ZŠ Studánka chodil společně s Bárou Chladovou.

Dětský parlament Pardubice je poradní orgán Rady Pardubic. Je složený dvěma delegáty každé základní školy v Pardubicích. Svoji činnost zahájil v roce 2002. Jeho cílem je ukázat žákům, jak fungují různé organizace a setkávat se se známými osobnostmi.

Naše první setkání proběhlo ve Společenském sále na radnici, kde jsme se všichni seznámili a sdělili si  návrhy, co bychom rádi navštívili a dělali. Chtěli jsme navštívit Automatické mlýny, dostihové závodiště a krajské divadlo.

Dostali jsme za úkol vytvořit dotazníky na našich školách a pomocí nich zjistit, co udělat s automatickými mlýny. Podle vyhodnocení se žáci shodli na tom, aby se z automatických mlýnů udělaly veřejně přístupné prostory (doupě pro všechny), a také dostal hodně hlasů návrh na bytový dům. Následně jsme si jeli mlýny prohlédnout spolu s náměstkem primátorky Františkem Brendlem. Exkurze byla velice zajímavá. Výsledky dotazníků jsme sdělili panu Brendlovi, který je přednesl na zasedání Rady Pardubic.

Na další schůzce v Historickém sále na radnici vzešel nápad na prohlídku všech základních škol a následné porovnání ohledně vybavení, kvalitě vyučujících,…Také jsme se shodli na tom, že bychom se chtěli podívat do Senátu Parlamentu České republiky.

Další naše schůzka se konala na dostihovém závodišti v Pardubicích, kde jsme si poslechli průvodce, se kterým jsme si prošli všechny dostihové překážky. Opět se jednalo o zajímavou exkurzi.

Naše další setkání se konalo ve Východočeském divadle. Ochotně se nás ujal zkušený pedagog Zdeněk Rumpík, který nám ukázal jazyková cvičení a mohli jsme si zkusit zahrát část hry. Bylo opravdu báječné stát na podiu a cítit,  jaké to je být hercem.

První základní škola, kterou jsme navštívili, byla ZŠ Npor.Eliáše, kde jsme si mohli popovídat s panem ředitelem a podívat se na libovolně zvolené dvě hodiny vyučování. Po vyučování následovala prohlídka školy. Nesmím zapomenout na výborný zákusek, který si pro nás připravila tamější školní kuchyně.

Po nějakém čase jsme absolvovali setkání v Integračním centru sociálních aktivit Kosatec, kde jsme si mohli vyzkoušet, jaké to je být slepý nebo jinak postižený. Mohli jsme si popovídat s psychicky i fyzicky postiženými. Opravdu to ti lidé nemají lehké a je nutné je respektovat.

Dalšími školami, které jsme si prohlídli, byly ZŠ Josefa Ressla, ZŠ Dubina a ZŠ Benešova. Na všech školách se nám líbilo a musím pochválit všechny ředitele/ředitelky za perfektní přístup. Tento projekt bude pokračovat i příští rok a je tedy pravděpodobné, že DPP navštíví i ZŠ Studánku.

Měli jsme také příležitost setkat se se Studentským parlamentem, kde jsou studenti středních škol. Bohužel jich přišlo málo, ale i tak jsme si hezky podiskutovali na téma školství.

Výlet do Senátu Parlamentu České republiky se náramně vydařil. Senátorka Miluše Horská se nás ráda ujala a vysvětlila nám činnost SPČR a následně i činnost EU. Nahlédli jsme i do zasedací místnosti a prošli si celý Valdštejnský palác i se zahradami. Byl to opravdu úžasný zážitek, který si budu pamatovat hodně dlouho.

Nedávná akce s názvem Jeden den s… mě ale uchvátila více. Každý delegát si mohl vybrat jednu osobnost, se kterou stráví jeden den. Já si vybral náměstka primátorky Františka Brendla. Pan Brendl byl velice milý a trpělivý. Vzal mě na všechny své schůze, kde jsem měl možnost sedět i s paní primátorkou a i s některými poslanci. Pan Brendl mi také vysvětlil, jak funguje politika v Pardubicích. Obstaral mi oběd, a jelikož musel odjet do Prahy, tak mě předal náměstkovi Rozinkovi, který mě vzal ještě na jednu schůzi s paní primátorkou. Můžu říct, že se politik opravdu nezastaví a moc děkuji oběma náměstkům, že mi umožnili prožít tak krásný den, a že byli ochotni mě vzít i na tak důležité schůze.

Bohužel čas zase utekl jako voda a můj „mandát“ už pomalu končí. Můžu říct, že to byly krásné zážitky. Byl to opravdu výborný nápad vytvořit Dětský parlament a ukázat dětem, jak co funguje. Chci moc poděkovat Martině Myslilové, která perfektně parlament vede za všechny ty nádherné vzpomínky, a také moc chci poděkovat naší paní ředitelce Ivaně Nejedlé, která mě vždy uvolnila z vyučování a vždy mi se vším pomohla. Dětský parlament mohu opravdu jen doporučit dalším žákům.

Mgr. Ivana Nejedlá, ředitelka školy