ZŠ Pardubice - Studánka - Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji

Ve čtvrtek 11.9. se účastnila 8.A  zeměpisné akce zaměřené na kartografii na Gymnáziu Dašická.
Akce byla rozdělena do tří částí; jak se vytváří mapa, co je jo geocaching a orientační pochod v Bubeníkových sadech.
V první části se žáci dozvěděli, jak vznikala mapa kdysi a dnes. Řekli si také, jak se používá GPS, buzola popř. kompas.
V druhé části se žáci seznámili s geocachingem. Řekli si vznik, vývoj v ČR a v celém světe, pravidla atd. Vyzkoušeli si také pracovat s notebooky, kde využívali zejména aplikace zaměřené na GPS a využití při pochodu v terénu. 
V poslední části si žáci zkusili orientaci v mapě, používání GPS, určit azimut pomocí buzoly a najít místo pomocí souřadnic. Na konci pochodu čekala žáky sladká odměna.
Žákům se akce moc líbila a odnesli si nové zkušenosti a poznatky ohledně orientace v přírodě.
 Za 8.A- Renáta Nováková

Mgr. Filip Patlevič