ZŠ Pardubice - Studánka - 6.A počítala obvod zeměkoule

6.A počítala obvod zeměkoule

1. dubna 2015, 09:01 Ing. Petra Antlová

Téměř celý březen žáci 6.A pracovali na projektu „Po stopách slavných matematiků“, který se prolínal čtyřmi předměty – matematikou, dějepisem, zeměpisem a výtvarnou výchovou.
Děti poznaly antickou kulturu, důležitost poznatků antických vzdělanců a význam přísloví „Nosit sovy do Athén“, které odpovídá českému: „Nosit dříví do lesa“. V rámci projektu poznaly Pythagora, Thaleta, Archiméda, Euklida a Eratosthéna.
V matematice jsme se zaměřili právě na objevy Eratosthéna:
- „prosívali“ jsme čísla – vyzkoušeli jsme si tzv. Eratosthénovo síto, metodu objevení prvočísel v řadě čísel
- „měřili“ jsme obvod Země – byl to právě Erathosthénes, který se jako první pokusil určit obvod Země a zpřesnit mapu světa.
V hodinách výtvarné výchovy děti poznávaly antickou architekturu, seznámily se s osovou souměrností a vytvořily krásné obrazy antických staveb.
Práce na projektu děti moc bavila a odvedly kus práce. Všem děkuji za přípravu a svým kolegyním – p. uč. Volkovové a p.uč. Beranové za spolupráci. Děkuji.
Antlová Petra


 

Ing. Petra Antlová