ZŠ Pardubice - Studánka - Projekt OTAZNÍKY ZDRAVÍ

Projekt OTAZNÍKY ZDRAVÍ

17. června 2015, 19:21 Mgr. Miloš Kaplan

Celoroční projekt OTAZNÍKY ZDRAVÍ

Naše škola se již v září připojila k projektu Otazníky zdraví, který si vzal na starost zdravotní gramotnost našich žáků. Projekt byl koncipován pro žáky 4.tříd.Součástí projektu byla celoroční tělesná aktivita, měření základních somatických údajů, tělesné výšky, tělesné hmotnosti a měření pokožních tukových řas. Po základním změření a zpracování těchto údajů se zapojené děti ze 4.tříd zúčastnily fyzických testů, které spočívaly ve skoku z místa, lehů sedů, člunkového běhu a vytrvalostního člunkového běhu. Výsledky byly zapsány do tabulky a  zaslány do ústředí projektu ke zpracování. Součástí celého projektu pak ještě byla přednáška a interaktivní práce s tablety na téma Zdravé zuby a Cyklistika, která byla jak pro 4.ročníky, tak i pro všechny páťáky. Děti se učily o správné péči o chrup, na modelech zůbů si vyzkoušely správný postup při čištění zubů a v pak zpracovaly test na tabletech. Totéž bylo i v cyklistické časti, přednáška a práce na tabletech se závěrečným testem znalostí.

Hlavní součástí pak ale byla tělesná aktivita, kterou žáci využili v hodinách tělesné vychovy na další zlepšování svých výsledků v druhé části testového měření, které proběhlo v květnu. Naše děti byly velmi úspěšné, zlepšily se téměř ve všech ukazatelích. Až budou k dispozici všechny výsledky, umístíme odkazy sem. Závěrem bych chtěl poděkovat všem žákům čtvrtých tříd, kteří se tohoto celoročního snažení zúčastnili a hlavně třídním učitelům za skvělou motivaci dětí a výbornou práci v rámci celého projektu, jmenovitě paní učitelky Jaroslava Oplatková, Ilona Trojánková a pan učitel Pavel Pospíšil.

Mgr. Miloš Kaplan