ZŠ Pardubice - Studánka - Jones Misiani z Keni

Jones Misiani z Keni

19. října 2015, 23:07 Mgr. Ilona Trojánková

Minulý týden navštívil naši třídu Jones Misiani. Byla to návštěva až
z Keni.

Jakmile se Jones s Kristýnou Herrmannovou ukázal ve dveřích naší třídy, začaly děti z 5.B bubnovat na uvítanou. Hned potom se nám představil.

Kristýnu už známe. Je to česká lékařka, která jezdí do Keni do nemocnice v Itibo pracovat.

Jonese jsme viděli poprvé. Je z Keni. Je dospělý. Vystudoval jen základní a střední školu. Jeho rodiče na vysokou školu neměli peníze. Jinak by byl architektem. Teď pracuje jako malíř. Je také taxikářem a zvláštností je, že lidi vozí na motorce. V Itibo totiž auta nemají. Vyprávěl nám o svých bratrech a sestrách, říkal nám i jejich křestní jména v nářečí Kisii. Jeho nejoblíbenějším zvířetem je kráva.

Přišel k nám, aby odpovídal na naše otázky o Keni. Mluvil anglicky.
O Keni už něco víme. Je to země v Africe. Žijí tam černoši a někteří jsou moc chudí. Z jedné třídy tam má jenom čtvrtina dětí boty.

Jonesovi jsme také ukazovali naše prezentace o Keni. Poznal svůj dům i školu, do které chodil.

Také jsme se s Jonesem vyfotografovali. Povídání s ním se mi líbilo, mohl by přijít ještě někdy jindy.

V hodině slohu vypracovala žákyně Barbora Kučerová

Učitelé 5. tříd