ZŠ Pardubice - Studánka - Indiánský běh ve ŠD

Indiánský běh ve ŠD

22. května 2016, 17:02 Milena Knollová, vedoucí ŠD

Kmen "AJ-ČU-ČU" měl v druži­ně sraz,
pro všech­ny "ČU-ČU" byl in­di­án­ský pozdrav.
Při in­di­án­ském běhu js­me vy­trva­lost zku­si­li
a ob­čerst­vit se pi­tím při­tom mu­se­li.

Trať krátkou js­me z­do­la­li mno­hokrát,
a za to razít­ko získ­a­li právě to­likrát.
Na všech­ny v cí­li sladkost če­ka­la
a na mno­hé se i od­mě­na do­sta­la.

Milena Knollová, vedoucí ŠD