ZŠ Pardubice - Studánka - Rada dětí ve školním roce 2016/2017

Rada dětí ve školním roce 2016/2017

tří­da

zástup­ci

5.A

Ko­nečná Klá­ra, Bren­dl Štěpán

5.B

Pav­lí­ková Eliška, Burget Adam

5.C

Do­sko­čil Lukáš, Vágenknecht Adam

6.A

Pro­keš Mar­tin, Kar­lovec Štěpán

6.B

Kře­me­nák Ja­kub, Černo­hor­ský Jo­sef

6.C

Adam a David Ne­u­mannovi

7.A

Škůrek Pe­tr, Ne­la Janouš­ková

7.B

Pfe­ife­rová Eliška, Valen­tová Ve­ro­nika

7.C

Ta­de­áš Po­spíš­il

8.A

Jo­sef Al­brecht

8.B

Te­reza Kopecká, Mi­chae­la Páv­ková

8.C

Voj­těch Ře­h­ák, An­na Ben­dová

9.A

Ja­kub Novák, Vl­ček Ta­de­áš

9.B

Do­mi­nik Mr­li­na, Mar­tin Mayer

9.C

Ne­la Maue­rová, Vale­rie Slepič­k­ová

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy