ZŠ Pardubice - Studánka - Vyrábíme si pomůcku na matematiku

Vyrábíme si pomůcku na matematiku

19. října 2016, 20:33 Mgr. Marcela Patlevičová

Školní rok nám začal a my jsme o rok starší a zkušenější. Bez zaváhání najdeme tělocvičnu, jídelnu, družinu i naši třídu, kterou máme nyní v prvním pavilonu na úplně druhém konci školního areálu. Ale když paní učitelka řekla, že půjdeme do dílen vyrábět pomůcku na matematiku, ptali jsme se, jestli potřebujeme kartu na autobus. Netušili jsme, že je taky u nás ve škole. Jako pomocníky jsme měli naše velké kamarády z 9. A, pěkně přes prázdniny vyrostli, už jsou větší než paní učitelka.

Dřevěnou destičku, hřebíky, kladívko a hurá společně do toho. Rámus to byl veliký, občas rána vedle nebo do prstu, ale výsledek stál za to. Počítání nám jde hned lépe a ty pěkné obrazce, co při tom vznikají. Jen se podívejte.

Moc děkujeme našim deváťákům a panu učiteli Mandysovi, už se těšíme na další společnou akci.

Děti z 2. B

Mgr. Marcela Patlevičová