ZŠ Pardubice - Studánka - 6.C a 1.C spolu strávili báječnou hodinu angličtiny

6.C a 1.C spolu strávili báječnou hodinu angličtiny

25. června 2017, 21:44 Ing. Petra Antlová

Šestáci si připravili pro své prvňáčky velmi neobvyklou poslední středeční hodinu ang­­lič­­ti­­ny s překvapením na závěr. Chtěli se podělit o své znalosti ang­­lič­­ti­­ny na té­­ma jídlo a ta­ké o tra­­di­­ce oslav ja­­ra v Ang­­lii. Je­­jich sou­­čás­­tí byl ma­­sopust­ní tý­d­en, kdy bylo po­vo­lené jíst pou­ze „pro­s­­té jídl­­o“ – pala­­činky. Dnes si ten­­to zvyk připo­mína­­jí ve Velké Bri­tánii ja­ko „Pan­­ca­ke day“ (Pala­­čin­­kový den).

Dě­­ti ze šes­tého ročníku se na­u­­či­ly písničku „Pan­­ca­ke par­ty“, vy­­tvo­ři­ly krás­­né pre­zen­ta­­ce na té­­ma Pan­­ca­ke Day a příprava pala­­či­nek. 

Prvňáč­ci se na­u­či­li ang­lická slovíčka, zdo­bi­li si své pala­činky a na­ko­nec si za­sou­tě­ž­i­li v ho­du pala­činkou. Na samý závěr na ně čekalo překvapení v po­­do­­bě sku­­tečných pala­­či­nek, připra­­vených sa­­motný­­mi šesťáky. Všichni  js­me si na pala­čin­kách moc po­­chutna­­li. Ch­­tě­­la bych všem svým žákům po­­dě­­kovat za přípravu té­­to ak­­ce a prvňáčky po­chvá­lit, za je­jich ve­likou sna­hu. By­li js­te moc ši­kovní!!!
Pe­t­­ra Antlová

Ing. Petra Antlová