ZŠ Pardubice - Studánka - Omezení provozu školní jídelny od 25. 9. 2017

Omezení provozu školní jídelny od 25. 9. 2017

Vážení ro­di­če,

ve­li­ce se omlouvá­me, ale dnes došlo ve školní ku­chy­ni k ne­opravi­telné po­ru­še konvek­to­ma­tu. Z to­ho­to dův­o­du bu­de­me od pon­dělí 25. 9. 2017 až do odvo­lání va­řit jen jedno jídlo. In­tenzivně pracuje­me na kou­pi konvek­to­ma­tu nového.

Dě­kuje­me za po­chopení.

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy