ZŠ Pardubice - Studánka - Objednávka stravy

Objednávka stravy

Vážení ro­di­če, mi­lí žá­ci,

nový konvek­to­mat js­me již za­kou­pi­li a nyní pro­bíh­a­jí po­slední úpravy in­stala­ce. Od pon­dělí 6. 11. va­ří­me opět dvě jíd­la.

Dě­kuje­me za po­chopení a trpě­l­ivost.

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy