ZŠ Pardubice - Studánka - Testování SCIO

Testování SCIO

Ve dnech 30. 10. - 14. 11. proběhne v 9. ročníku testování SCIO. Informace o průběhu testování a povolených pomůckách najdete v příloze Instrukce pro žáky. Harmonogram testování je v příloze Testování SCIO. 

Testy se budou psát z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a obecných studijních přepokladů.

Pro testování budou třídy rozděleny do dvou skupin podle abecedy:

9A1, 9C1 - 1. - 13. v abecedě

9A2, 9C2 - 14. - 25. v abecedě

9B1 - 1. - 11. v abecedě

9B2 - 12. - 21. v abecedě

V případě absence v den testování je možné si test napsat po dohodě v náhradním termínu.

testovani-scio

narodni-testovani-instrukce-pro-zaky

Mgr. Ilona Bartošková, zástupce pro 2. stupeň