ZŠ Pardubice - Studánka - Výsledky voleb do školské rady 2017

Výsledky voleb do školské rady 2017

14. listopadu 2017, 15:06 Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy

Informace o výsledku voleb do školské rady ZŠ Pardubice – Studánka,

Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice

13. 11. 2017 proběhly volby zákonných zástupců žáků do školské rady Základní školy Pardubice – Studánka, Pod Zahradami 317.

Průběh voleb:

Voleb se zúčastnilo 42 oprávněných voličů.

Luděk Čapek                                     získal               16        hlasů

Radek Flos                                        získal               16        hlasů

Petr Jílek                                            získal               25        hlasů

Kateřina Vyňuchalová                        získala             27        hlasů

Zástupci zákonných zástupců žáků ve školské radě ZŠ Pardubice – Studánka se od 13. 11. 2017 na tříleté volební období stávají

paní Kateřina Vyňuchalová a pan Petr Jílek

Děkujeme všem kandidátům z řad rodičů žáků za účast ve volbách a všem rodičům, kteří se voleb zúčastnili jako voliči za jejich zájem o naši školu.

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy