ZŠ Pardubice - Studánka - Volby do Školské rady

Volby do Školské rady

Vážení rodiče žáků naší školy,

            v den konzultačního odpoledne 13. 11. 2017 se budou konat volby do Školské rady naší školy za zákonné zástupce žáků na další tříleté období. Volby budou probíhat v čase od 15.30 do 17.00 v jídelně školy, kde bude umístěna hlasovací urna. Na průběh voleb bude dohlížet volební komise.

Po dětech Vám pošleme hlasovací lístek, k dispozici budou rovněž v den voleb u volební komise a je zároveň i přílohou tohoto článku. Připomínáme, že za každého žáka školy mohou volit jeho zákonní zástupci jedním hlasovacím lístkem.

pozvanka-na-volby-2017

                                                                 

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy