ZŠ Pardubice - Studánka - Chemická laboratoř

Chemická laboratoř

17. ledna 2018, 16:16 Mgr. Karolina Kuhnová

Minulý týden se třída 3.C proměnila v chemickou laboratoř. "Laboranti" v pláštích se nejprve seznámili s pomůckami k provádění chemických pokusů. Potom ve skupinách zkoumali na jednotlivých stanovištích vlastnosti látek, jejich rozpustnost, hořlavost (za dohledu hlavní laborantky), přeměnu skupenství, atd. Závěry z pozorování zakreslovali a zapisovali do svých protokolů. 

Mgr. Karolina Kuhnová