ZŠ Pardubice - Studánka - Lyžování, to nás baví

Lyžování, to nás baví

5. února 2018, 19:32 Mgr. Marcela Patlevičová

Už js­te něk­do z vás do­stal vy­svěd­čení na ho­rách? My z 2. B a z 3. B ano. Vy­razi­li js­me totiž na Bedři­chovku. Po­ča­sí nám zpo­čátku moc ne­přálo, prše­lo, foukalo, ale na­ko­nec i slu­níčko sví­t­i­lo, na sjez­dov­ce bylo bílo a ko­lem za­se ze­leno. Uži­li js­me si lyžování, je­li slalom mezi sněh­ový­mi vloč­ka­mi a sjezd s vět­rem o závod. Pu­tova­li js­me s Ka­čenkou a Rampu­šákem, po­slech­li si o výpravě do Ne­pálu, bubnova­li, hrá­li kostku, tan­či­li a vy­svěd­čení do­sta­li. 

Druháč­ci, třeťá­ci a re­a­lizační tým

Mgr. Marcela Patlevičová, Mgr. Pavel Pospíšil