ZŠ Pardubice - Studánka - 2. část přijímacího řízení do jazykové třídy 6.B

2. část přijímacího řízení do jazykové třídy 6.B

Vážení rodiče,

2. část přijímacího řízení do třídy 6.B proběhne ve čtvrtek 3. května. 5. vyučovací hodinu proběhnou pohovory s žáky 5.A a 5.C, 6. vyučovací hodinu s žáky 5.B a částí 5.D, 7. vyučovací hodinu pak se zbývajícími žáky 5.D.

V případě, že se některý z žáků nebude moci zúčastnit, využije náhradního termínu v pátek 4. května od 13.00.

Jména dětí, které postoupily k pohovoru, sdělí ve čtvrtek dětem třídní učitel.

Mgr. Ilona Bartošková, zástupce pro 2. stupeň