ZŠ Pardubice - Studánka - Rada dětí ve školním roce 2018/2019

Rada dětí ve školním roce 2018/2019

tří­da

              zástup­ci

5.A

Šm­í­dová Te­rezie, Hla­dí­ková Ja­na

5.B

Vr­bov­ský Ma­touš, Ja­ku­bík Lukáš

5.C

Outra­ta Štěpán, Koz­lová Adi­na

5.D

Úleh­lová Niko­la, Fef­ková Te­rezie

6.A

Vyňu­chalová Ka­ro­lí­na, Ko­lovrat­ník Lukáš

6.B

Ku­beš On­dřej, Bez­díč­k­ová Ju­lie

6.C

Su­chá Bar­bo­ra, Ze­lená Te­reza

7.A

Kos­te­lecká Alžb­ě­ta, Pav­lí­ková Eliška

7.B

Mészár­os Štěpán, Kru­li­šová Klá­ra

7.C

Ji­rek Jan, Trávní­ček Ji­ří

8.A

Kar­lovec Štěpán, Kňava Ma­těj

8.B

Černo­hor­ský Jo­sef, Kře­me­nák Ja­kub

8.C

Šejnost Alex, Vtípil Lukáš

9.A

Janouš­ková Ne­la, Škůrek Pe­tr

9.B

Pfe­ife­rová Eliška, Valen­tová Ve­ro­nika

9.C

Po­spíš­il Ta­de­áš

Mgr. Filip Patlevič, ředitel školy