ZŠ Pardubice - Studánka - Podzim v 1.B

Podzim v 1.B

18. října 2018, 18:58 Mgr. Jitka Rybářová

Tep­lé podzimní po­ča­sí láká do přír­o­dy ob­divovat krásy podzi­mu. Trošku přír­o­dy js­me si při­nes­li i do tří­dy a vy­tvo­ři­li ob­ráz­ky a de­ko­ra­ce, uči­li js­me se poznávat druhy listna­tých stro­mů a při­ř­azova­li je­jich plo­dy. Pra­cova­li js­me sa­mi, ve sku­pi­nách i spo­lečně. Prá­ce nás­ ­moc bavi­la a mys­lím, že je to i vi­dět.

Mgr. Jitka Rybářová