ZŠ Pardubice - Studánka - Testová čast Mladého chemika

Testová čast Mladého chemika

22. října 2018, 19:06 Ing. Petra Pšeničková

Mi­lí žá­ci, tes­tová část sou­těže Mla­dý che­mik se ko­ná tu­to stře­du 24.10. v 13.45 ve tří­dě 7.C. Pokud ješ­tě nejs­te přih­láš­eni, ne­váh­ej­te a stav­te se u p.uč.Pšenič­k­ové. Ten­tokrát je test leh­čí, sta­čí si zopa­kovat za­čátky che­mie 8.ročníku. Tes­tová část ne­sou­vi­sí s čás­tí pro­jek­tovou. První tři nej­lepší po­stu­pu­jí do dalšího ko­la na SPŠCH. Bu­du se na vás těš­it!

Ing. Petra Pšeničková