ZŠ Pardubice - Studánka - Uzavření místní komunikace v ulici Luční

Uzavření místní komunikace v ulici Luční

Aktualizováno 23. října 2018, 07:22
17. října 2018, 16:16 Mgr. Iva Papežová, zástupce pro 1. stupeň

Vážení spoluobčané,

v termínu od 29. 10. 2018 do 18. 5. 2019 bude prováděna stavba „Rozšíření parkovacích míst v ulici Luční a prodloužení chodníku podél ZŠ do ulice Ve Stezkách“. Součástí stavby bude přeložka kabelu veřejného osvětlení a nové výsadby keřů a stromů. 

Z důvodu provedení výše uvedené akce bude uzavřena místní komunikace v ulici Luční v úseku od ulice Ve Stezkách po ulici Zahradní v termínu od 29. 10. 2018 do 21. 12. 2018
a v termínu od 25. 2. 2019 do 18. 5. 2019 v úseku od ulice Zahradní po ulici U Školy.

Přístup k přilehlým nemovitostem bude zajištěn.

Žádáme Vás o respektování dopravního značení uzavírky, o vstřícnost a shovívavost při provádění prací a o zvýšenou pozornost při průchodu stavbou, kdy tak činíte na vlastní nebezpečí a berete na sebe riziko případného úrazu.

Zhotovitelem stavby je společnost Služby města Pardubic a.s. a investorem Městský obvod Pardubice III.

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek

starosta Městského obvodu Pardubice III

info-moiii.pdf399.96 KiB
info-moiii

Mgr. Iva Papežová, zástupce pro 1. stupeň