ZŠ Pardubice - Studánka - Vítězové 1.kola soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR

Vítězové 1.kola soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR

1. listopadu 2018, 08:35 Ing. Petra Pšeničková

Nejúspěšnější­mi žáky v tes­tové čás­ti sou­těže Hle­dá­me nej­lepšího Mla­dého che­mika ČR pro rok 2018 jsou Evžen Kor­bel 9.C, Ka­te­ři­na Mi­s­trí­ková 9.B a Eliška Pfe­ife­rová 9.B.

Moc gra­tuluje­me a bu­de­me držet pěs­ti v druhém ko­le v pro­sin­ci v pro­s­to­rách SPŠCH Par­du­bi­ce.

Náhradníkem je Do­mi­nik Ma­reš 9.A.

Ing. Petra Pšeničková