ZŠ Pardubice - Studánka - Jak jsme slavili Den Země

Jak jsme slavili Den Země

17. dubna 2019, 19:25 Mgr. Jitka Rybářová

Prvňáčci jsou velmi zvídaví a potřeba chránit naší planetu jim není vůbec lhostejná. Připravili si své první prezentace o oblíbeném zvířeti a dnes je představili svým spolužákům.

Poté vyrazili do lesa, kde pro ně kamarádi ze 6.A připravili opravdový orientační závod. Nejprve se řádně rozcvičili a rozběhali. Čas před startem si krátili logickými matematickými úlohami a studováním mapy. Na trati je potom čekala řada úkolů .Po úspěšném zdolání závodu si navlékli gumové rukavice a vydali se do okolí sbírat odpadky stejně jako jejich starší spolužáci. U kontejnerů svůj " lup"pečlivě roztřídili. 

Děkujeme dětem i paní učitelce ze 6.A za přípravu této sportovně - naučné akce a za pěkně a užitečně prožité dopoledne. (Dostat děti z lesa bylo velmi obtížné - někteří si závod chtěli zopakovat a jiní stále nacházeli dostatek odpadků, které v lese nemohli zanechat.)

Mgr. Jitka Rybářová