ZŠ Pardubice - Studánka - Nabídka Hrací karty do Sportovního parku Pardubice

Nabídka Hrací karty do Sportovního parku Pardubice

Vážení rodiče.

Jako v loňském roce nabízíme Vám a Vašim dětem možnost zakoupení hrací karty do Sportovního parku Pardubice, který bude otevřen od 10. srpna do 18. srpna 2019. Karta umožňuje vstup do areálu a aktivní zapojení jejího držitele do nabízených sportovních aktivit.

Jeden žák si může objednat maximálně 4 karty v ceně 30 Kč/1 karta.

Budete-li mít zájem si kartu nebo karty objednat, napište na lístek jméno svého dítěte, třídu a počet objednávaných karet. Lístek společně s penězi předá Vaše dítě svému třídnímu učiteli nejpozději do 17. května 2019. Pozdější přiobjednání karet již nebude možné. Distribuce hracích karet proběhne ve druhém nebo třetím červnovém týdnu.

Mgr. Ilona Bartošková, zástupce pro 2. stupeň