ZŠ Pardubice - Studánka - Ekoprojekt- Les v rovnováze

Ekoprojekt- Les v rovnováze

8. června 2019, 20:07 Mgr. Karolina Kuhnová

Tak jako každý rok i letos se s dětmi ze 4.C pomocí příběhu a prožitkových her seznamujeme s jedním z ekologických témat podle Sdružení Tereza.

Tento rok je to: Les v rovnováze. Projektem nás provádí Stromovousové (tajemné bytosti, které založily lesy). Za nabyté vědomosti získávají děti kouzelné artefakty, které mohou lesy uzdravit.

Výuka probíhá ve třídě, na školní zahradě a hlavně v blízkém lese. Děti pracují ve skupinách na tabulích rovnováhy, individuálně ve svých denících a jako celá třída v prožitkových hrách.

Zakončení celého projektu proběhne tradičně na škole v přírodě.

Mgr. Karolina Kuhnová