ZŠ Pardubice - Studánka - Matematika pro MŠ

Matematika pro MŠ

8. června 2019, 19:50 Mgr. Karolina Kuhnová

Děti ze 4.C se na jedno dopoledne staly učiteli matematiky. Své zkušenosti s matematikou profesora Hejného předávaly dětem z mateřské školy Korálek. Na šesti stanovištích se školkáčci seznámili s těmito prostředími: Papírnictví, Stavitelé, Dřívkové stavby, Bludiště, Domino a Pix-it.

Čtvrťáci pojali svůj úkol velmi zodpovědně a odměnou jim bylo nadšení školkových dětí. Celá akce se velmi vydařila.

Mgr. Karolina Kuhnová