ZŠ Pardubice - Studánka - AJ 3. a 4. ročník

AJ 3. a 4. ročník

Pro žáky 3. a 4. tříd posílám elektronické materiály k učebnicím Happy street 1 a 2.

Najeďte myší na odkaz, podržte tlačítko ctrl a klikněte, objeví se stránky. Číslo 1 je

pro třeťáky a číslo 2 je pro čtvrťáky. Žáci si mohou procvičovat slovíčka, poslouchat a číst

články, hrát hry a zkusit testy. Právě máme lekci číslo 5.

https://elt.oup.com/student/happystreet/?cc=cz&selLanguage=cs

Mgr. Martin Theer