ZŠ Pardubice - Studánka - Český jazyk 6.B 10.-17.3.

Český jazyk 6.B 10.-17.3.

11. března 2020, 13:28 Mgr. Ilona Jílková

Dobrý den, děti,

z českého jazyka vám posílám následující práci na příštích 7 dní.

Mluvnice - Shoda podmětu s přísudkem

V učebnici ČJ na str. 69 si zopakujte pravidla psaní koncovek v příčestí minulém a následně pak vypracujte do školního sešitu na str.70 cvičení 1,3 a 5. V PS pak na str. 50 cvičení 3 a 4. Dále pak na straně 51 cvičení 5 a,b a cvičení 1 a 2 dole, na straně 52 cvičení 3 a 4.

Dále vyplňte pracovní list, který vám posílám v příloze. Vyplněný mi ho zašlete na moji emailovou adresu (do 17.3.). 

Sloh - popis krajiny

V učebnici si  na straně 124 udělejte ústně úkol č.1 a poté vypracujte písemně cvičení str.124/3 a pošlete na moji emailovou adresu (rovněž do 17.3.).

Literatura - K.J. Erben

Čítanka str.128 - přečtěte si úryvek z balady Svatební košile a vypracujte do literárního sešitu odpovědi na otázky (tak, jak jste zvyklí), které vám zasílám v přiloženém PL. Doporučuji zhlédnout filmové zpracování (viz odlaz v PL).

Věřím, že se na práci všichni těšíte :-) a já se na oplátku budu těšit na vaše vypracované úkoly. Opatrujte se!

I. Jílková

priloha-c

priloha-c

Mgr. Ilona Jílková