ZŠ Pardubice - Studánka - Český jazyk - literatura, 9.C, práce na 17.3.

Český jazyk - literatura, 9.C, práce na 17.3.

11. března 2020, 11:09 Mgr. Karolína Beranová

Milí žáci,

poslechněte si na YouTube minimálně tři zhudebněné básně Františka Gellnera (například Píseň zhýralého jinocha, Jsem člověk nemravný a zanedbaný, Po nás ať přijde potopa, Perspektiva, Balada, Přetékající pohár...) a do e-mailu karolinaberanovazs-studankacz napište nejpozději  v úterý 17.3. odpovědi na tyto 4 otázky:

1. Kdo zhudebnil básně F. Gellnera? (minimálně 3 jména)

2. K jakému uměleckému směru F.Gellner patří? Napište stručnou charakteristiku tohoto   směru.

3.Vyberte si jednu zhudebněnou báseň, napište její název, základní motiv, a popište dojem, jakým na vás báseň působí (minimálně 3 věty)

4. Najděte si ve Wikipedii základní informace o F. Gellnerovi a napište dvě, které vám připadají nejzajímavější

Přeji příjemný poslech a těším se na vaše práce!

PS: Kdo mi měl poslat prezentaci do 1.3. a ještě tak neučinil, má možnost do konce tohoto týdne!

Karolína Beranová

Mgr. Karolína Beranová