ZŠ Pardubice - Studánka - Fyzika 8.A pro období 16.3.- 20.3.

Fyzika 8.A pro období 16.3.- 20.3.

18. března 2020, 11:10 Mgr. Oldřich Jadrný

Dobrý den,

osmáci .Většina z vás si s prvním úkolem solidně poradila.

V tomto týdnu se budeme věnovat tématu "Jednoduchý a rozvětvený obvod".

1. prostudujte si v učebnici str. 118 (od "spojeny vedle sebe) až 120 (využijte i jiné zdroje)

2. do sešitu "Fyzika" si udělejte výpisky z prostudovaného (mimo jiné tučně vytištěné + žlutý rámeček str.119 dole- s popisem)

3. vypracujte jako sam. práci úkoly z učebnice:  1. 120/U3, 2. 120/U4 a,c, 

                                               3. 120/U5 (bez pokusu, ale vždy stručně zdůvodni)

    RADY K  SAM. PR.: a) uzly si můžete představit něco jako elektrické křižovatky, kde se proud může vydat více cestami (větvemi)

    b) aby spotřebič mohl fungovat (např. žárovka svítit), tak se k němu částice s proudem (elektrony) musí "dostat", obvod nesmí být nijak přerušen

    c) pokud ve schematu ("elektrickém obrázku") jsou uzly (. ), tak se ve velké většině případů jedná o rozvětvený obvod, zapojení vedle sebe= paralelně

 Vaše vypracované úkoly očekávám  do konce soboty 21.3. a pošlete je se vším všudy (jméno, třída a co posíláte) na můj mail:      oldrich.jadrny @zs-studanka.cz

Hodnotit budu jako samostatné práce.

S pozdravem

O. Jadrný 

Mgr. Oldřich Jadrný