ZŠ Pardubice - Studánka - RJ 9. ročník - práce na týden do 29.3.2020

RJ 9. ročník - práce na týden do 29.3.2020

25. března 2020, 10:26 Mgr. Soňa Jarošová

Ahoj, děváťáci,

všechny Vás moc zdravím a věřím, že jste vy i Vaše rodiny zdraví. Těm zodpovědným z vás, kteří zaslali úkol z minulého týdne děkuji a ostatním připomínám jeho zaslání . Tento týden se zaměříme na procvičování sloves na jednoduchých úlohách dle zadání v pracovním listu. 

V úkolu č. 1 vedle ruské věty napište pouze správný tvar slovesa (tak jak je uvedeno ve vzoru na začátku cvičení)

rj-procvicovani-sloves

Vypracujte přiložený pracovní list dle zadání u každé úlohy. Tentokrát je ve wordu, což vám umožní označit správné odpovědi přímo na počítači. Předem děkuji za zaslání vyplněného pracovního listu, tento mi pošlete na email (sona.jarosova@zs-studanka.cz) do nedělele 29.3.2020. Správné řžešení zašlu při zadání úkolu na další týden.

Přeji hodně zdaru v práci,

Soňa Jarošová

Mgr. Soňa Jarošová