ZŠ Pardubice - Studánka - Ruský jazyk - 8.A+B+C na týden do 20.3.2020

Ruský jazyk - 8.A+B+C na týden do 20.3.2020

11. března 2020, 16:46 Mgr. Soňa Jarošová

Zadané úkoly vypracujte do školního sešitu a ofocené je pošlete na můj email (sona.jarosova@zs-studanka.cz)

1. úkol:

Přečti si úvodní rozhovory ze 3. lekce (učebnice str. 33) a odpověz celými větami na následující otázky

1. Kdy budou mít Jakub a Jana narozeniny? A kolik jim bude let?

2. Proč mají narozeniny ve stejný den?

3. Odkud je Charlie a jakým jazykem mluví?

4. Jak dlouho se Zuzana učí anglicky?

5. Vzal si Jakub zmrzlinu?

2. úkol:

Vyhledej v textu učebnice str. 33 deset vět s novou slovní zásobou, opiš je a přelož do ČJ (slovíčka - učebnice str. 42 - 43)

3. úkol:

Vyber si z nových slovíček 10 slov a utvoř s nimi jednoduché věty.

4. úkol:

a) prostuduj bílou tabulku - učebnice str. 44 a následně vypracuj níže vybrané úkoly z pracovního sešitu:

  • str. 28, cvičení 12a
  • str. 29, cvičení 15 (národnost doplň podle vlajky)

5. úkol:

Do školního sešitu opiš časování sloves - učebnice str. 45 dole a str. 46 nahoře a nauč se je.

6. úkol:

Přečti cvičení 4.3 v učebnici na str. 38 a následně doplň do cvičení b) a c) na str. 39.

7. úkol:

Zopakuj si časování slovesa  говорить a sestav věty podle cvičení 4.4 úkol b) (učebnice str. 39).

8. úkol:

Zopakuj si názvy dnů v týdnu - najdeš v učebnici str. 44 dole a napiš, který den máte hodiny RJ.

9. úkol:

Opiš a doplň rozhovory z učebnici str. 47 cvičení 5.2 a) a b).

10. úkol:

K odpovědím v učebnici na str. 47 cvičení 5.3 vytvoř vhodné otázky.

11. úkol:

Napiš o sobě 7 vět podle otázek v učebnici na str. 48 cvičení 5.6

Mgr. Soňa Jarošová