ZŠ Pardubice - Studánka - Ruský jazyk - 9.A+B+C na týden do 20.3.2020

Ruský jazyk - 9.A+B+C na týden do 20.3.2020

11. března 2020, 17:19 Mgr. Soňa Jarošová

Zadané úkoly vypracujte do školního sešitu a ofocené je pošlete na můj email (sona.jarosova@zs-studanka.cz)

1. úkol:

Přečti si texty v učebnici na str. 7. Vyhledej, napiš a přelož do českého jazyka s novou slovní zásobou (slovíčka jsou v učebnici na str. 8-9)

2. úkol:

Procvičte si názvy měsíců a následně vypracujte cvičení 3.5, úkol b) z učebnice str. 16.

3. úkol:

Převeďte věty ze cvičení 3.7 (učebnice str. 17) do přítomného času a celé napište.

4. úkol:

Zopakujte si tvoření minulého času podle tabulky v učebnici na str. 18 a následně převeďte do minulého času cvičení 3.9 (učebnice str. 19) a celé napište.

5. úkol:

Přečte rozhovor z učebnice str. 21 cvičení 4.3 a) a odpovězte rusky celou větou na následující otázky:

  • kde byla Zuzana a co tam dělala?
  • kde byla Zuzana v pondělí ráno?
  • co dělala Zuzana večer?
  • proč nebyl Dima na diskotéce?
  • kam půjdou Zuzana a Dima večer?

6. úkol:

Přečtěte si pracovní text z učebnice str. 23 cvičení 5.1 первый день в школе.

  •  na základě přečteného textu odpovězte na otázky ze cvičení 5.2 (otázku opiš a odpověz)
  • vypište z textu slova, která se vztahují k tématu "škola" a přeložte je do čj
  • pokuste se přeložit do čj věty ze cvičení 5.4 a) (učebnice str. 24)
  • najděte v přečteném textu rušné ekvivalenty českých vět ze cvičení 5.4 b) (učebnice str. 25)
  • napište co dělal Víťa 1.září?

Mgr. Soňa Jarošová