ZŠ Pardubice - Studánka - Zeměpis 7.B pro období 30.3.- 10.4. (přesněji 30.3.- 8.4.)

Zeměpis 7.B pro období 30.3.- 10.4. (přesněji 30.3.- 8.4.)

31. března 2020, 14:37 Mgr. Oldřich Jadrný

Dobrý den,

sedmáci. S minulou prací se většina z vás vypořádala solidně. Možné řešení najdete pro kontrolu ve 2 přílohách.

Přesto, pár obecnějších postřehů- čtěte zadání pozorněji (ať děláte zadané úkoly), držte se zadání přesně (např. místo názvu poloostrova nepište název státu, který se tam nachází).

Tentokrát bude práce více (abychom "dotáhli" A a C), ale budou na to "2 týdny" 

Výkladově se zaměříme na povrch  a vodstvo Asie:

1. prostudujte si v učebnici str. 88- 89

2. projděte si v příloze prezentaci "Asie- povrch" a z ní si udělejte do sešitu "Zeměpis" zápis (opište text z prez.)

3. prostudujte si v učebnici str. 92- 93

4. přílohu "vodstvo Asie"  dostaňte do sešitu "Zeměpis"- opište, nalepte vytištěné

5.  projděte si přílohu  "Asie- obecný zeměpis" po podnebí

6. vypracujte 1. samost. práci z přílohy "Z 7.r.- povrch, vodstvo"

7. 

Druhá  sam. práce bude trochu speciální, a proto k ní  budu i tak přistupovat.

Vytvořte vlastní kompletní zeměpisnou křížovku ("se vším všudy"- vyplněnou, zvýrazněnou tajenku, smysluplné otázky na jednotlivé části křížovky) s tajenkou na nejméně 5 písmen na téma " Asie- poloha, rozloha a povrch" (např. názvy ostrovů, poloostrovů, souostroví, pohoří, hor, sopek, nížin, pouští)

Speciální požadavek je, že tajenkou bude tvoje příjmení .

Nemusíš přitom:

- dodržovat v křížovce háčky, čárky, i/y

- dívky nemusí ve svém příjmení použít koncovku "ová" , ale místo toho mužský tvar svého příjmení 

-pokud má někdo příjmení kratší než na 5 písmen, tak v závěru tajenky doplní písmeny ze svého jména (uvedu příklad- pokud by se někdo jmenoval FRANTIŠEK  ČÁP, tak by měl tajenku  CAPFR, nebo ČAPFR, nebo ČÁPFR).

Vaše originální práce očekávám v rozumné a čitelné podobě se vším všudy (příjmení, třída, co posíláte) do konce soboty 11.4.2020 na mail: oldrichjadrnyzs-studnkacz

Hodnotit budu: 1. práci jako  samost. práce

                         2. práci ("křížovku") jako dobrovolnou sam. práci

V závěru jestě přání k "VELIKONOCÍM", i když to letos budou "NEVELIKONOCE".

O. Jadrný

asie-obecny-zemepis

Mgr. Oldřich Jadrný